Bakkeinstallert fjernmålinger

Fjernmålingsutstyr slik som SODARer (Sound Detection and Ranging) og LIDARer (Light Detection and Ranging) er nå suksessfulle verktøy i vindmålingsprosjekter i tillegg til konvensjonelle vindmålemaster. Fjernmåling er nå utbred, og er brukt i vindenergisammenheng samt annen vindteknikk.

Hovedegenskaper:

  • Redusere kostnader på avsidesliggende steder
  • Lage vertikalprofil av vinden for flere høyder opp til 200 meter over bakkenivå
  • Skanne vinden på lange avstander, bade vertikalt og horisontalt

Bruksområder:

  • Vindressurskartlegging og “due diligence” (pre/post bygging)
  • Validering av referansemålinger
  • Effektkurvemålinger
  • Stedskallibrering
  • Evaluering av vindparkens ytelse
  • Vindteknikkprosjekter

Kjeller Vindteknikk tilbyr ulike tjenester med fjernmålinger:

  • Installasjon, monitering & service av SODARer og LIDARer
  • Valg av vindparkområde og egnethet
  • Oppfølging av data og kvalitetskontroller
  • Analyse og rapportering
  • Numerisk simulering for korreksjon av strømning i komplekst terreng

Kjeller Vindteknikk (KVT) tilbyr utleie av bakkeinstallert fjernmålingsutstyr. KVT har erfaring med LIDARer fra Leosphere (Windcube, Windcube 100s/200s/400s) og ZephIR Lidar og SODARer fra AQSystems.  KVT tilbyr tjenester for fjernmålingsutstyr leid eller eid av kunden.


For mer informasjon angående fjernmålinger, ta gjerne kontakt med:

Erik Nordborg erik.nordborg@vindteknikk.com  +46 703 10 57 37
Finn K. Nyhammer finn.nyhammer@vindteknikk.no  +47 951 17 246
Rickard Klinkert rickard.klinkert@vindteknikk.com  +46 737 82 66 19