Referenseprosjekter - Wind engineering

Følgende link gir eksempel på pågående og gjennomførte prosjekt relatert til Wind engineering.