Referenseprosjekter - Vindkraft

Kjeller Vindteknikk har deltatt i mange ulike prosjekt rundt om i verden. Dette har gitt oss erfaring som er nyttig for kunden. Følgende link gir eksempel på pågående og gjennomførte prosjekt.