Wind Farm Simulator er lansert

I samarbeid med Universitetet i Oslo, Statkraft og Norges Forskingsråd har Kjeller Vindteknikk utviklet verktøyet Wind Farm Simulator - WFS i løpet av en treårsperiode. WFS er i operasjonelt bruk for 11 vindparker, både onshore og offshore.

 

WFS kan brukes til å modellere effekten til individuelle turbiner for hvert tidssteg og vise forskjellen i faktisk produksjon og hva turbinen kunne produsert.  

 

Martin Grønsleth har vært med å utvikle WFS og forteller om noen av hovedbruksområdene til WFS. 

 

- Hva gjør WFS?

 

Wind Farm Simulator er et verktøy for å beregne ulike parametere i en vindpark. For hver turbin beregnes vindhastighet, turbulens, vaketap og generert effekt, mm. individuelt. Vi gjør beregningene for hvert tidssteg, slik at en kan se på produksjonen minutt for minutt, time for time, på ukes- eller månedsbasis, eller se på statistikk over hele år.

 

- Hvordan kan WFS bidra til bedre drift av vindparker?

 

Med WFS kan en se på teoretisk produksjon, dvs. hva en kan forvente at parken skal produsere for en gitt måned basert på modellerte eller målte vindforhold. Selv om en park produserer bra en måned sammenliknet med normalverdien for den aktuelle måneden, betyr det ikke nødvendigvis at produksjonen er optimal - det kan hende vindforholdene skulle tilsi enda høyere produksjon. Dette vil en lett oppdage med WFS, og en vil da tidlig kunne avdekke mulige problemer med parken.

 

- Hva skiller WFS fra andre analyseverktøy?

 

Terskelen for å ta WFS i bruk er veldig lav. Bare ved å vite turbinposisjonene i parken, kan vi gi detaljerte beregninger av teoretisk produksjon. Og så kan man bygge på videre derfra, ved å for eksempel ta i bruk målinger i vindparken.

 

WFS kan operere både på historiske og prognostiske modelldata, på faktiske målinger, eller en kombinasjon av disse. Systemet kan brukes som et verktøy for å studere ulike scenarioer, slik som betydning av struping av effekten til enkelte turbiner i gitte situasjoner, f.eks for støyreduksjon for utvalgte vindforhold, eller kapasitetsbegrensning i overføringsnettet.

 

- Hvordan presenteres resultatene fra WFS?

 

Resultatene fra WFS blir presentert i ProdBase, som er KVT sin nettportal for produksjonsoppfølging av vindparker. Der kan en se på resultatene via interaktive grafer, justere på ulike tapsparametere, og laste ned tidsserier med data, mm.

 

For mer informasjon om WFS, trykk på lenken

 

 

 

 


Tilbake