Vindåret 2015 – høyere middelvind for hele landet

I 2015 opplevde hele landet en middelvind som var høyere enn i referanseperioden. Kjeller Vindteknikk sin vindindeks viser at store deler av landet har opplevd 5 til 10 % større middelvind enn normalen. Større fjellområder i Sør-Norge og kystområder i Møre og Romsdal har hatt opp mot 15 % høyere middelvind enn normalt.

 

Vindindeksen for 2015 viser at observert avvik fra middelvinden er det høyeste siden 2000. Den høye middelvinden i 2015 avviker så mye fra referanseperioden at skalaen til vindindeksen er økt fra +/- 10 % til +/- 15 %.

 

Den høye middelvinden har ført til at 2015 har vært ett godt år for vindkraftproduksjon i Norge.  For de som har gjennomført vindmålinger i 2015 i områder med store avvik fra normalen er det ekstra viktig å gjennomføre gode normalårskorrigeringer.

 

Referanseperioden er utvidet fra 2000 - 2012 til å gjelde perioden 2000 - 2015.

 


Tilbake