Vindåret 2013

Det var mer vind enn normalt i store deler av Norge i 2013. Bare Vestlandet og indre Sør-Trøndelag hadde mindre vind enn normalt.

 

 

Året 2013 ble innledet med 3 måneder med betydelig mindre vind enn normalt for det meste av Skandinavia. Men i april og mai ble det slutt på stilleperioden og vindindeksen viser da høyere vind enn normalt for store deler av Norge og Sverige. I mai var det særlig Vestlandet, Trøndelag og Nordland som opplevde mye vind. Gjennom det meste av sommeren blåste det mer enn normalt for det meste av Norge og Sverige, unntaket var sørlige del av Sverige hvor det i denne perioden var noe mindre vind enn normalt.  Gjennom sommeren var særlig juli en vindfull måned. I september ble det igjen ganske stille igjen i sør med mindre vind enn normalt i sørlige del av Skandinavia, mens i de nordligste områdene opplevde noe mer vind enn en vanlig september måned. Middelvinden i oktober måned var for de fleste områder ganske lik det som er forventet for en oktober måned. Året 2013 ble avsluttet med to stormfulle måneder. Hele Norge og Sverige med unntak av enkelte områder i sør opplevde i november betydelig høyere middelvind enn normalt. Desember ble årets mest vindfulle måned for sør-Norge og for Sverige sør for Östersund. Flere områder opplevde middelvind i desember som er 40% høyere enn forventet for en vanlig desember måned. Det er forventet at flere vindkraftverk måtte koble ut på grunn av for høye vindhastigheter i forbindelse med stormene i november og desember 2013.

 

Totalt for 2013 viser vindindeksen at det for de fleste områdene i Norge og Sverige var mer vind i 2013 enn normalt. Langs Sveriges norrlandskyst var middelvinden 3-5 % høyere enn normalt.  Skog- og fjellområdene i innlandet viser også en middelvind i 2013 som var 3-5% høyere enn for et normalår. Med unntak av vestkysten nord for Göteborg opplevde det meste av Götaland 1-3 % mindre vind i 2013 enn normalt.

 

Den høyeste vindindeksen for Norge finner vi i Nordland hvor middelvinden var 3-8% høyere enn for et normalår. Høyere vindhastigheter enn normalt var det også for de fleste steder i Troms og Finnmark, Trøndelag, Nordvestlandet i tillegg til Østlandet. Vestlandet fra Lista til Stadt opplevde de fleste steder i gjennomsnitt mindre vind i 2013 enn normalt. For Rogaland og Hordaland var middelvinden i 2013 3-5 % lavere enn for et normalår.

 

Mer informasjon om KVTs Vindindeks finner du her.


Tilbake