Vind- og isingkart i brukervennlig GIS portal hos NVE

Kjeller Vindteknikk har på vegne av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) utført en kartlegging av vindforhold og isingsforhold i hele Norge. Disse resultatene er fritt tilgjengelig på en fin GIS portal på nettet. Her kan du selv gå inn og zoome inn og ut og i tillegg legge inn annen koordinatfestet informasjon om ditt prosjekt. Dersom du behøver mer detaljert informasjon, tidsserier av vind og ising eller andre klimadata har vi det tilgjengelig.

 

Verktøyet finner du her.

 

Isingkart

 

 


Tilbake