Svært mye vind i de siste 12 måneder

Mars 2014 hadde tydelig mer vind enn normalt i mesteparten av Skandinavia. Vindhastighetene var i størrelsesorden 20 - 30 % høyere enn mars 2013 som vist i figurene under.

 

 

 

For de siste 12 måneder kan vi se tilsvarende mønster. Det var mer vind enn normalt i mye av Skandinavia. Vi ser også at Troms og Finnmark har store kontraster over kort avstand. Det var mindre vind enn normalt over havet, men mer vind enn normalt over land. I bildet til høyere ser vi at tilsvarende periode for ett år siden hadde mindre vind enn normalt. Det er viktig å huske på at produksjonen i et vindkraftverk vil variere mer enn vindhastigheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilbake