Stor aktivitet på ising

Kjeller Vindteknikk har arbeidet med ising på vindkraftverk i over 10 år. De siste to årene har aktiviteten også blitt stor innen ising på kraftledninger. Ising  utgjør den største belastningen en kraftledning kan få. På en linje kan det bli mer enn 10 tonn med is mellom to master. Bedre kunnskap om dannelsen av is har derfor stor betydning for kostnader og driftsikkerhet i nettet. Kjeller Vindteknikk er stolte av å kunne bidra med dette.

 

 

Saken er hentet fra bladet Energi, utgitt av Europower

 

 


Tilbake