Redusert usikkerhet i langtidskorrigering med KVT Meso

Kjeller Vindteknikk har sammenlignet 3 ulike meso-skala datasett for langtidskorrigering av vindmålinger. KVT Meso, MERRA og MERRA2. De tre datasettene er sammenlignet mot observasjoner for 4 ulike meteorologistasjoner i Norge. Studien viser at for disse 4 lokalitetene gir KVT Meso betydelig lavere usikkerhet enn de 2 andre modellene. Studien viser også at MERRA2 er en marginal forbedring sammenlignet med MERRA.

 

En mer detaljert beskrivelse av studien finner du her.

 


Tilbake