Presentasjon av KVT Meso på vindkraftkonferansen EWEA

Øyvind Byrkjedal taler til forsamlingen under EWEA i Paris. © EWEA 

 

 

Øyvind Byrkjedal fra Kjeller Vindteknikk har under den årlige vindkraftkonferansen EWEA vist frem interessante resultater fra mesoskala vindberegninger i komplekst terreng.

 

I forbindelse med forskingsprosjektet WFS ble det tatt i bruk en høyoppløst mesoskalamodell for å ta hensyn til mesoskalaeffekter i vindfeltet som mikroskalamodeller ikke klarer å beregne. I sammenlikning med mikroskalamodellene WAsP og WindSim med KVT Meso 333m, viser at KVT Meso 333m gir langt lavere feilmargin.

 

 

Et resultat fra KVT Meso 333m presentert i form av et vindfeltet for en vindpark i

kompleksts terreng. Oppløsning i modellen er ruter på 333 x 333 m. 

 

 


Tilbake