Målinger viser at solinnstrålingen på Østlandet er opptil 10 prosent høyere enn det tidligere kartlegginger viser.

Nøyaktige tall for solinnstråling er essensielt for å kunne beregne produksjonen i et solenergianlegg. På oppdrag for OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) har Kjeller Vindteknikk utført en studie av metoder og datakilder for å bestemme solinnstrålingen på en flate. I arbeidet med studien har det blitt laget en database med 68 stasjoner med data for solinnstråling.

 

I deler av Norge ser vi opptil 10 prosent høyere innstråling enn man tidligere har modellert. Dette gjelder særlig på sør- og østlandet.


Tilbake