Kjeller Vindteknikk’s sluttrapporter innen forskningsprosjektet ProdOptimize har blitt publisert

Forskningsprosjektet “Assessment and optimization of the energy production of operational wind farms”, også kalt ProdOptimize, er fullført.

 

ProdOptimize er utført av Kjeller Vindteknikk innen Vindforsk IV Programmet som ble ledet av Energiforsk i perioden 2014-2016.

 

Prosjektet har fokus på vurdering av energiproduksjon post konstruksjon, analyse av ytelse og optimalisering av drift, og kvantifisering av tap grunnet ising. Prosjektet består av tre hovedarbeidspakker, og deres rapporter er nå offentlig tilgjengelig på Energiforsk sin hjemmeside. Følg linkene under for å lese rapportene, inkludert et kombinert sammendrag. 

 

WP1 – Post-construction production assessment of wind farms, Report 2016:297
WP2 – Use of remote sensing for performance optimization of wind farms, Report 2016:298
WP3 – Quantification of icing losses in wind farms, Report 2016:299

 

Se også Kjeller Vindteknikk’s post-construction og ProdOptimize tjenester som er basert på denne forskningen.

 

Kjeller Vindteknikk bygger på ProdOptimize med LoadMonitor forskningsprosjektet. Mer informasjon fines under Forskningsprosjekt seksjonen.

 

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Rickard Klinkert           rickard.klinkert@vindteknikk.com       +46 737826619

Lars Tallhaug              lars.tallhaug@vindteknikk.no             +47 95134839


Tilbake