Kjeller Vindteknikk treffer best med isingsprognoser

En sammenlikning av seks ulike isingsprognoser gjennomført av Vattenfall i Sverige for vindparken Stor-Rotliden viser at Kjeller Vindteknikk sin isingsprognose oppnår høyest poengsum av de seks. 

 

Figuren under viser resultatet fra de seks forskjellige isingsprognosene, Kjeller Vindteknikk sin prognoser er A2. I figuren er 1.0 den maksimal poengsummen som kan oppnås ved å korrekt varsle alle episoder med ising på vindturbinen og samtidig ikke varsle noen tilfeller med ising når det ikke er ising. 

 

Poengsummen i figuren er summen av hvor ofte isingsvarselet stemmer både med tanke på når det er ising og når det ikke er ising. 

 

Gode isingsprognoser gjør vindparkeiere i stand til å ta informerte avgjørelser om drift og vedlikehold av vindparken. Les mer om Kjeller Vindteknikk sine isingsprognoser her


Tilbake