Kjeller Vindteknikk tildelt stor målekampanje for prosjekt ferjefri E39

Statens Vegvesen har valgt Kjeller Vindteknikk til å måle vindklimaet langs Sulafjorden og Vartdalsfjorden i Møre og Romsdal. Kjeller Vindteknikk er underleverandør til Fugro OCEANOR som skal utføre målinger av bølger og havstrømmer.

 

Målekampanjen innebærer avanserte vindmålinger og analyser fra seks målemaster som skal stå i en periode på fire år, med opsjoner på forlengelse i opp til åtte år. Tildelingen befester Kjeller Vindteknikk sin posisjon som ledende innen vindmålinger og vindanalyse i Norge.

 

Målemastene som skal settes opp har en høyde på 80 – 100 meter og vil stå på hver sin side av fjordene. Målingene vil gi et godt bilde av hvilke klimalaster de fremtidige broene vil utsettes for. En videre opsjon innebærer bruk av Lidar-teknologi til å måle vindfeltet på tvers av fjorden.

 

 

Kjeller Vindteknikk har fra før satt opp og driftet 13 målemaster for Statens Vegvesen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. ”Det er spennende å få lov å dokumentere vindklimaet langs norske fjorder og bli med i planleggingen av dette store  infrastrukturprosjektet. Vi håper at detaljerte vindmålinger gjør at broene kan bygges effektivt og trygt” sier daglig leder i Kjeller Vindteknikk Lars Tallaug.

 

For mer informasjon se nyhet hos Statens Vegvesen.


Tilbake