Kjeller Vindteknikk til Winterwind 2016

Kjeller Vindteknikk drar til Winterwind 2016 for å presentere ny forsking innen vind og ising på vindkraftverk og kraftlinjer.

 

Ising på en av kraftlinjene som er med i Frontlines-prosjektet. Foto: Ole Berg.


Øyvind Byrkjedal vil presentere siste nytt fra forskingsprosjektet Frontlines som for tiden måler islaster i sanntid for to kraftspenn og har som mål å utvikle nye verktøy for beregning av islaster og for å forutse isingsepisoder. Ising på kraftlinjer kan i verste fall føre til ledningsbrudd og er en viktig designparameter for nye og gamle linjer.

 

Rolv Bredesen vil presentere IceRisk, et varslingssytem som løpende synliggjør risikoen for isnedfall for de neste 48 timene. IceRisk lager et detaljert kart som viser hvor det er sannsynlig for isnedfall de neste 48 timene. Kartet vil vere nyttig for både personell og tredjeperson som beveger seg gjennom og i nærheten av vindparken. 

 

Johan Hansson vil presentere modellert og målt produksjonstap som følge av ising på vindturbinblader. Ising på vindkraftverk kan føre til store tap i vintermånedene, bedre modeller kan avdekke potensielle tøffe isingsforhold på forhånd og redusere risikoen for tap.

 

Ta gjerne kontakt med Kjeller Vindteknikk under Winterwind viss du er nysgjerrig på vind og ising.


Tilbake