Kjeller Vindteknikk til isingskonferansen IWAIS

Kjeller Vindteknikk drar til den 16 internasjonale konferansen for atmosfærisk ising på strukturer, IWAIS, for å holde hele fire innlegg om ising på kraftlinjer og infrastruktur.

 

Dette viser at Kjeller Vindteknikk har et aktivt isingsmiljø som er helt i forskingsfronten på konsekvenser, varsling og modellering av ising, sier FoU-leder Øyvind Byrkjedal.

 

Kjeller Vindteknikk skal blant annet presentere et nyutviklet verktøy som kan beregne risiko for tredje person ved nedfall av is fra kraftledninger, vindturbiner og høye master. 

 

I tillegg vil det presenteres en analyse av hvordan akkumulert våtsnø og kraftige vindkast førte til at en kraftlinje i Nord-Norge kollapset vinteren 2004 - 2005.

 

En varslingsrutine for ising på vindturbiner er utviklet av Kjeller Vindteknikk og brukt for Svenske vindparker i utsatte områder. Varslene viser at modellen klarer å fange opp nesten 2/3 av isingshendelsene med en treffsikkerhet på +/- en time. 

 

I forbindelse med konferansen er Bjørn Egil Nygaard intervjuet om konsekvensene av ising på sentralnettet i Hardangerfjorden. Hele intervjuet kan leses her.

 

Foto: Ole Berg, Statnett

Foto: Ole Berg, Statnett


Tilbake