Kjeller Vindteknikk overvåker sentralnettet

På Ålvikfjellet i Hardanger og Hardingnuten i Rjukan har Kjeller Vindteknikk på oppdrag fra Statnett satt opp målestasjoner for ising. Ved hjelp av blant annet lastceller i høyspentmastene, isingssensorer og webkamera overvåker Kjeller Vindteknikk hvor mye is som fester seg på kraftledningene. Kjeller Vindteknikk varsler også islaster på ledningene kommende døgn. Ising på kraftledninger er en stor utfordring i Norge. Hver vinter har Statnett to til tre havarier på grunn av ising.

 

Kjeller Vindteknikk jobber med å bedre forståelsen om ising på kraftlinjer. I videoen ser vi seniorrådgiver Bjørn Egil Nygaard vise fram resultatet fra en issimulering og teknikerene Tommy Berger og Hans Slora montere utstyr for å overvåke ising i tøffe klimatiske forhold.

 

Kjeller Vindteknikk har, i samarbeid med Statnett, utviklet et dataprogram som kan beregne ising på kraftlinjer ved hjelp av de samme regnemodellene som brukes til å varsle været. Dataene som hentes inn fra målestasjonene er et viktig supplement til modellen og vil gi viktig kunnskap om hvordan kraftlinjer bygges og driftes sikrere fremover. 

 

For mer informasjon om forskingsprosjektet følg denne lenken, eller kraftlinjer generelt her

 

I bakgrunnen går kraftlinjen som blir overvåket. I midten står et testspenn som gjør ekstra målinger og i forgrunnen står et aggregat som forsyner måleutstyret med strøm.  

Tilbake