Kjeller Vindteknikk har installert en mast på Island

 

Kjeller Vindteknikk har hjulpet Landsvirkjun med å utforme sine målekampanjer og installere en 80 m høy rørmast på Island. Masten er levert av NRG Systems og egner seg godt der det ikke er for mye ising og der det er relativt plant underlag. Masten gir mindre forstyrrelse av målingene enn en fagverksmast. Masten krever noe erfaring å montere på grunn av sin store høyde, men arbeidet gikk helt fint uten noen form for uhell.

 

Landsvirkjun er det største kraftselskapet på Island og produserer ca 75 % av all elektrisk kraft på Island. Landsvirkjun er eid av den Islandske stat.


Tilbake