Kjeller Vindteknikk har installert det første Wind Iris systemet i Sverige

Kjeller Vindteknikk har sammen med Avent Lidar Technology installert det første Wind Iris systemet i Sverige som en del av forskningsprosjektet ProdOptimize. ProdOptimize finansieres delvis av forskningsprogrammet Vindforsk IV.

 

Prosjektet skal utvikle metoder for oppfølging og optimalisering av vindparker i drift. Målet er å gjøre vindkrafteiere i stand til å øke produksjonen i sine anlegg gjennom enda bedre drift. Prosjektet har tre delmål:

 

  • Metodeutvikling for produksjonsanalyse av operasjonelle vindparker.
  • Bruk av nacellemonterte lidarer for optimalisering av driften av turbinene.
  • Kvantifisering av tap på grunn av ising ved hjelp av operasjonelle og modellerte data.

Kjeller Vindteknikk vil presentere de første resultatene på EWEA workshop ”Analysis of Operating Wind Farms 2014”, 9. desember 2014 i Malmö.

Wind Iris

Bildet viser Wind Iris montert på nacellen på en turbin i Sør-Sverige. Lidaren eies av Kjeller Vindteknikk.

 

 


Tilbake