Kjeller Vindteknikk gjennomfører en ressurskartlegging av solenergi

Kjeller Vindteknikk er del av Solenergiklyngen i Oslo og Akershus. Solenergiklyngen er en samling av bedrifter og institusjoner med interesser for utvikling av solenergi i området. I forbindelse med arbeidet i Solenergiklyngen gjennomfører Kjeller Vindteknikk en kartlegging av hva som eksisterer av målinger som er relevante for utvikling av solenergi i Norge. Målet med prosjektet er å øke kunnskapen generelt om ressursgrunnlaget for solenergi i Norge. Dette vil være viktig for å forbedre beregningene av energiproduksjon i forbindelse med prosjektering av nye solenergianlegg.

 

Solenergiklyngen ledes av OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) med støtte fra Akershus fylkeskommune og består av 15 samarbeidende bedrifter og institusjoner.


Tilbake