Kjeller Vindteknikk 20 år

Kjeller Vindteknikk ble etablert 1. august 1998 og har derfor 20 års jubileum i år. På disse 20 årene har Kjeller Vindteknikk hatt en jevn og sikker vekst i antall ansatte, geografisk marked, typer tjenester og anseelse. Kjeller Vindteknikk leverer meteorologitjenester til en lang rekke viktige formål som kraftledninger, hengebruer, flyplasser, vindkraft, høye bygninger og byutviklingsområder. Kjeller Vindteknikk er også godt kjent i den europeiske finansverdenen og spiller nå en viktig rolle å sikre trygg finansiering av vindparker i inn- og utland.

 

Jubileumsåret vil bli markert på ulike måter. Først ut er stor deltagelse på Winterwind i Åre 5. – 7. februar.

 

 


Tilbake