IceRisk, State-of-the-art artikkel om iskast

 

På IWAIS 2015 (16th International Workshop on Atmospheric Icing on Structures) presenterte Kjeller Vindteknikk og Lloyd's Register Consulting et arbeid knyttet til evaluering av risiko for iskast fra vindkraftverk og isfall fra høye kontruksjoner.

 

I artikkelen kan du lese hvordan vi med avanserte meteorologiske modeller beregner når og hvor mye is det vil sitte på et vindkraftverk eller en annen konstruksjon. Ved å ta hensyn til de klimatiske forhold på det aktuelle stedet og hvilke vindforhold det er i perioden etter at is har lagt seg på, kan vi beregne hvor stor sannsynlighet det er for at is skal falle ned på ulike deler av området rundt konstruksjonen som isen sitter på. Størrelsen på isfragmentene blir også beregnet.

 

Den andre delen av artikkelen beskriver hvordan risikoen for de som ferdes i området rundt vindkraftverk skal beregnes. Det er også gitt retningslinjer for akseptabel risiko for ulik bruk av området.

 

 

Videoen over viser to simuleringer av iskast fra en vindturbin med tårnhøyde på 115 meter. Videoen viser hvor langt to ulike isklumper kan slynges fra turbinen ved økende vindhastighet og rotasjonshastighet. Bildet til venstre viser tilbakelagt distanse for en isklump på 0.2 kg og bildet til høyre viser tilbakelagt distanse for en isklump på 9 kg. 

 

Artikkelen kan lastes ned i sin helhet her.

 

 

Rolv Erlend Bredesen er hovedforfatter for artikkelen og er rådgiver hos Kjeller Vindteknikk AS. Kontaktperson hos Lloyd's Register Consulting er Arve Sandve.


Tilbake