IceRisk - Kartlegging av risiko knyttet til iskast fra vindturbiner

Risikosoner                                         Trajektoriemodell

 

 

Kjeller Vindteknikk lanserer nå det nye produktet IceRisk. IceRisk er en egenutviklet modell som gir et estimat av sannsynligheten for iskast fra et vindkraftverk. Resultatet presenteres i form av et sannsynlighetskart som viser hvordan sannsynligheten for nedslag av is varierer innad i vindparken. Ved utarbeidelsen av sannsynlighetskartet er det tatt hensyn til vindhastighet og vindretning og lokale isingsforhold. Det tas hensyn til terrengets helning ved utarbeidelse av kartet.

 

Resultatet kan videre kompletteres med en risikovurdering knyttet til iskast. Denne risikovurderingen gjennomføres i samarbeid med Lloyd’s Register Consulting (Scandpower Risk Management).

 

IceRisk kan benyttes som grunnlag i forbindelse med konsesjonssøknader, utarbeiding av forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak for personell som jobber i parken vinterstid. IceRisk blir også benyttet for å kartlegge sannsynligheten for isnedfall fra telekommaster.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

 

Rolv E. Bredesen    rolv.bredesen@vindteknikk.no    +47 90129789   
Sónia Lileo               sonia.lileo@vindteknikk.com      +46 (0) 737529574


Tilbake