HYWIND monteres på Stord

Kjeller Vindteknikk leverer vindmålinger og prognoser for montering av verdens første flytende vindpark.

 

Foto: Andy Livingston

 

Nå i disse dager monteres de 5 HYWIND turbinene til Statoil på sitt flytende understell utenfor Stord verft. Vindturbinene er hver på 6 MW og har en diameter på 154 m. Det betyr at hver turbin fanger vind tilsvarende arealet på 2.5 fotballbaner.

 

Hver turbin vil rage 178 m over vannet når de er ferdig montert. Til operasjonen med å montere turbin og tårn på den flytende strukturen benytter Statoil verdens nest største flytende løftefartøy, Saipem 7000.

 

Kritisk i operasjonen med å montere turbin og tårn på understellet er vinden. Ved for sterk vind er det ikke mulig å montere delene sammen på en trygg måte. Samtidig er det store kostnader forbundet med å leie verdens nest største løftefartøy, og det er derfor ønskelig å gjennomføre monteringen så raskt som mulig. Derfor er kunnskap om og prognoser for vinden av stor betydning. Kjeller Vindteknikk måler vinden i mange høyder helt opp til 200 m. I tillegg utarbeider vi vindprognoser for de neste timene.

 

Artikkel fra Stord24: http://www.stord24.no/ny-milepale-nadd-for-hywind-prosjektet-forste-vindturbin-er-sjosett/

 

Video av monteringen på land: https://youtu.be/-eZu_uNcVN4

 


Tilbake