Frontlines - Stort forskingsprosjekt for beregning av ising på kraftledninger

Kjeller Vindteknikk har fått støtte fra Norges Forskingsråd (NFR) til å utvikle ett verktøy som beregner ising på kraftlinjer. Prosjektet Frontlines vil gå fra 2015 til 2018 og involverer flere anerkjente internasjonale forskingsinstitutt og sentralnettsoperatøren i Norge, Statnett.

 

Ising på kraftlinjer kan i verste fall føre til linjebrudd om de ikke er dimensjonert for store nok islaster. En bedre forståelse av størrelsen på ising og hvor det iser kan forhindre fremtidige brudd og redusere overføringstap i form av koronautladning.

 

Som en del av Frontlines vil det bli målt islaster i sanntid på to kraftspenn for å bygge opp en erfaringsbase om ising på norske kraftspenn. Det vil også utvikles et system som gir prognoser for ising og koronatap som gjør at eksisterende nett kan driftes mer robust. 

 

Støtten fra NFR er på sju millioner kroner. Partnere fra industrien bidrar også med sju millioner, som gjør at prosjektet totalt blir på 14 millioner kroner. 

 

Foto: Ole Berg, Statnett

 Foto: Ole Berg, Statnett

 

 

 


Tilbake