Demontering av mast dokumentert av NRK

Demontering av masten på Husafjellet ble gjennomført ved hjelp av helikopter som løftet ned enkeltseksjoner.

 

Kjeller Vindteknikk sitt arbeid med demontering av en målemast på Husafjellet ble omtalt og fotografert av NRK tidligere i mars. Masten var en 80 meter høy fagverksmast som har stått i to år og målt vindhastighet og vindretning for å undersøke ressursgrunnlaget for en mulig vindpark.

 

Kyler White fra Kjeller Vindteknikk ledet demonteringen som ble gjennomført på to dager. Den første dagen ble brukt til å løfte av seksjoner av masten med helikopter og påfølgende dag ble brukt til å demontere seksjonene og lagre og returnere instrumentene. 

 

Vindmålinger som blir utført over flere år gir et godt bilde av hvordan middelvinden er i området. Vindmålingene danner også grunnlaget for valg av rett type vindturbin og utforming av vindparken. 


Tilbake