Austri Vind kartlegger vindklimaet på Raskiftet med 7 målestasjoner

I samarbeid med Austri Vind, kartlegger Kjeller Vindteknikk vindklimaet i Raskiftet Vindpark med 7 målestasjoner.

 

Ved å kombinere tradisjonelle målinger i en målemast med mobiliteten til fjernmålingsinstrumentet lidar kartlegger vi vind- og isingsklimaet nøyaktig på kort tid. Dokumentasjon av kampanjens nøyaktighet og grundig planlegging av gjennomføringen har vært viktig i området som kjennetegnes av høydevariasjon, skog og kalde snørike vintre.

 

  

   

Mer informasjon om fjernmåling finner du her.


Tilbake