• 2015 Nyhetsarkiv
  • Wind Farm Simulator er lansert

   Publisert: 01.12.2015
  • Presentasjon av KVT Meso på vindkraftkonferansen EWEA

   Publisert: 20.11.2015
  • Stor aktivitet på ising

   Publisert: 24.09.2015

    

  • Frontlines - Stort forskingsprosjekt for beregning av ising på kraftledninger

   Publisert: 24.09.2015
  • Forholdet mellom det norske vindklima og ”The North Atlantic Oscillation” (NAO)

   Publisert: 04.06.2015

   Det er bevist at store svingninger i vindklimaet over en lengre tidsskala er sterkt assosiert med NAO indeksen. Dette har viktige implikasjoner for vindparkplanlegging og produksjon av vindenergi. Om en ikke tar NAO indeksen i betraktning ved valget av en referanseperiode for estimering av fremtidig produksjon kan produksjonen bli betydelig over- eller underestimert.

  • Kjeller Vindteknikk til isingskonferansen IWAIS

   Publisert: 11.05.2015
  • Isingskart for Finland tilgjenglig for nedlasting

   Publisert: 06.05.2015
  • 2014 et vindfullt år med store regionale forskjeller

   Publisert: 05.02.2015