2014 ligger an til å bli et vindår med svært store geografiske variasjoner

2014 ligger an til å bli et vindår med meget store geografiske variasjoner. På enkelte steder har det blåst omtrent 15 % mer enn normalt og andre steder har det blåst 10 % mindre enn normalt. Dette betyr at noen av de norske vindparkene har hatt relativt sett god produksjon og andre har hatt dårlig produksjon. Slike kraftige gradienter i vindindeksen gir også utfordringer med normalårskorrigering. Dersom man har hatt målinger i denne perioden må man være klar over at det finnes noen alvorlige fallgruver. Kartet viser vindhastighet i de 11 første månedene i 2014 dividert på de samme 11 kalendermåneder de siste 14 årene.

 

Vindindeks201401-201411


Tilbake