2014 et vindfullt år med store regionale forskjeller

2014 ble et vindfullt år med store regionale forskjeller i årsmiddelvinden. Kjeller Vindteknikk sin vindindeks viser at mange områder har opplevd en middelvind som er over 15 % høyere enn normalt, samtidig som andre områder har hatt ned mot 10 % lavere vindhastighet enn normalt. Overgangen fra høyere til lavere vindhastigheter skjer delvis over korte geografiske avstander. Det vil si at to vindparker med relativt kort avstand imellom kan ha hatt helt ulike vindforhold i 2014.

 

De store avvikene fra den historiske middelvinden vil føre til betraktelig større vindkraftproduksjon for mange norske vindkraftparker, men også markant reduksjon for vindkraftverk som ligger i områder med lavere middelvind. 

 

For de som har gjennomført vindmålinger i 2014 må en være observant på om vindmålingene er gjort i områder med langt høyere eller lavere middelvind enn normalt. Dersom du har hatt vindmålinger i områder med store gradienter i vindindeksen vil analysene være spesielt utfordrende.

 

Figuren viser det midlere avviket i middelvind for 2014 målt mot en normalperiode fra 2000 til 2011. 

 

 


Tilbake