• 2013 Nyhetsarkiv
  • Målinger viser at solinnstrålingen på Østlandet er opptil 10 prosent høyere enn det tidligere kartlegginger viser.

   Publisert: 03.12.2013
  • KVTs Vindindeks er gratis tilgjengelig

   Publisert: 20.11.2013
  • Kjeller Vindteknikk på Vind 2013

   Publisert: 17.10.2013
  • IceRisk - Kartlegging av risiko knyttet til iskast fra vindturbiner

   Publisert: 16.10.2013
  • Kjeller Vindteknikk gjennomfører en ressurskartlegging av solenergi

   Publisert: 01.10.2013
  • RES valgte Kjeller Vindteknikk

   Publisert: 07.08.2013
  • Austri Vind kartlegger vindklimaet på Raskiftet med 7 målestasjoner

   Publisert: 13.06.2013